AFSPRAKEN ONDERHOUD INSTRUMENTEN          

Afspraken onderhoud/reparatie instrumenten in bruikleen

 • Wiggers Muziekinstrumenten te Borne is het vaste adres voor Concertvereniging Sempre Crescendo waar het onderhoud en reparaties van de instrumenten van de Concertvereniging worden uitgevoerd.
 • Wanneer er een reparatie en/ of onderhoud nodig is aan het in bruikleen gegeven instrument wordt dit met het bestuur overlegd.
 • Vanuit het bestuur wordt er een melding gemaakt bij Wiggers dat het betreffende instrument voor onderhoud en/ of reparatie kan worden gebracht (onder vermelding van naam lid en betreffende instrument)
 • Het lid neemt zelf contact op met Wiggers (Hanzestraat 14, Borne; 074-2663619 info@wiggers-muziek.nl ) voor een afspraak voor het onderhoud/ reparatie en het brengen en weer ophalen van het instrument.
 • De kosten voor het onderhoud/ reparatie van instrumenten in bruikleen, zijn voor rekening van de vereniging tenzij er opzet, onjuist gebruik of gebruik bij of door derden in het spel is.
 • Nieuwe leerlingen op houtinstrumenten met een riet, krijgen het eerste jaar de benodigde rieten van de vereniging. Daarna zijn de rieten voor eigen rekening van het lid.
 • Nieuw leerlingen op koperinstrumenten krijgen éénmalig een flesje olie.

 Afspraken onderhoud/reparatie eigen instrumenten leden

 • Wanneer er een onderhoud nodig is aan het eigen instrument wordt met het bestuur overlegd wie de kosten voor zijn rekening neemt. Intentie is om de kosten van het onderhoud aan het eigen instrument te delen tussen vereniging en het lid zelf, tenzij anders overeengekomen.
  Hiervoor hanteren we onderstaande afspraken:
  • Óf onderhoudskosten aan het instrument worden om en om door de vereniging en het lid zelf betaald;
  • Óf onderhoudskosten worden per onderhoudsbeurt door de vereniging en het lid gelijkelijk gedeeld
  • De frequentie van onderhoud en de kosten worden bijgehouden door het bestuur en rekeningen worden bij de penningmeester ingediend
  • Reparaties aan het instrument komen voor rekening van het lid zelf.