Het bestuur van Concertvereniging Sempre Crescendo bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter – Henk Filipsen
Secretaris – Bram Wigbers
Penningmeester – Désirée Huisken
Algemeen lid – Vacant
Algemeen lid – Vacant