Kick-off en open uitnodiging Losserse Uitvoering Cultuur en Kunst LUCK! Kom jij ook?

De kick-off van het nieuwe cultuur- en muziekspektakel LUCK is op maandagavond 17 januari 2022 in de raadszaal van de Gemeente Losser. De projectgroep van de Losserse Uitvoering Cultuur en Kunst (LUCK!) start vanaf 19.30 uur met een presentatie over het project, waarna vertegenwoordigers van cultureel Losser verder brainstormen over de invulling van de eerste editie van LUCK! op 2 juli 2022. 


LUCK! vindt plaats in het centrum van Losser en heeft in 2022 als thema Beken & Bleken, gekoppeld aan het plan van gemeente Losser voor het herstel van de Dorpsbleek. Onderdeel van LUCK! zal ook het project ‘Textiel in Twente’ zijn. Bedoeling is dat alle Losserse cultuurverenigingen zich deze dag profileren. Te denken valt aan een kunst- en cultuurmarkt, culinaire route en optredens (concert) van muziek-, toneel- en dansverenigingen. Zo voert Stichting Fundament het afsluitende optreden van het project ‘Muziek in de klas’ uit. Het spektakel eindigt met een concert op het Raadhuisplein, uitgevoerd door een projectorkest van alle Losserse muzikanten, aangevuld met muziekdocenten van Fundament.

Culturele verenigingen uitgenodigd
Een groot aantal Losserse verenigingen en clubs wordt aangeschreven om 17 januari 2022 aanwezig te zijn bij de aftrap van het project en mee te kunnen denken over de invulling. Het is de bedoeling deze avond projectteams te vormen die de verschillende initiatieven gaan uitvoeren. Daarnaast geeft een medewerker van de Gemeente Losser een presentatie over het herstel van de Dorpsbleek en wordt toegelicht hoe de samenwerkingspartners (Concertvereniging Sempre Crescendo, Gemeente Losser en Stichting Fundament) samen optrekken. Het is de bedoeling de avond rond 21.30 uur af te sluiten.

Aanmelden voor kick-off LUCK!
De projectgroep van LUCK! vraagt vertegenwoordigers van cultureel of ondernemend Losser, die geen uitnodiging hebben ontvangen maar wel aanwezig willen zijn zich voor 12 januari aan te melden via LUCK@semprecrescendo.nl. Ook wanneer er vragen zijn over het kick-offprogramma van 17 januari a.s. of het project LUCK! op 2 juli 2022, kan er via dit mailadres contact worden gelegd met de projectgroep.