Jong Talent Losser (JTL) is het jeugd- en opleidingsorkest van Sempre Crescendo. Het is bedoeld voor alle jeugdleden die al een aantal jaar les hebben op een muziekinstrument. Samen muziek maken, ieder op zijn/haar eigen niveau. Het JTL geeft zelfstandige concerten en verleent daarnaast ook medewerking aan diverse evenementen. Soms speelt Het JTL ook mee in Het Orkest om daar samen een mooi muziekstuk neer te zetten. Sinds 2010 kan het orkest worden uitgebreid met niet-traditionele harmonie-orkestinstrumenten. Het JTL staat onder leiding van Minke van Huizen.

Het JTL repeteert op donderdagavond van 18.30 uur tot 19.20 uur in de boerderij van Erve Kraesgenberg te Losser.

Voor het JTL is niets te dol! Met elkaar plezier hebben in het musiceren staat hoog in het vaandel! Bij het JTL is het de bedoeling dat we cultuur met de grote C schrijven.

Muziek maak je bij: Jong Talent Losser!!

 

Heb je intresse gekregen in het maken van muziek?!

Kom dan rustig een keer langs!