Jong Talent Losser (JTL) is het jeugd- en opleidingsorkest van Sempre Crescendo. Het is bedoeld voor alle jeugdleden die al een aantal jaar les hebben gehad op een muziekinstrument. Samen muziek maken, ieder op zijn/haar eigen niveau. Het orkest geeft zelfstandige concerten en verleent medewerking aan diverse evenementen. Soms speelt het orkest ook mee in Het Orkest om daar een mooi muziekstuk neer te zetten. Sinds 2010 kan het orkest worden uitgebreid met niet-traditionele harmonie-orkestinstrumenten. Het JTL staat, net zoals Het Orkest, onder leiding van Wim Booij.

Het JTL repeteert op donderdagavond van 18:30 uur tot 19:25uur in het Erve Kraesgenberg te Losser.

Voor het JTL is niets te dol! Met elkaar plezier hebben in het musiceren staat hoog in het vaandel! Bij het JTL is het de bedoeling dat we cultuur met de grote C gaan schrijven.

Muziek maak je bij: Jong Talent Losser!!

JTLOrkest

Ons JTL tijdens het Jeugdorkesten festival 2015:

 

jtl groot Transparant

Heb je intresse gekregen in het maken van muziek?!

Kom dan rustig een keer langs en wordt lid!