Afscheid van het Werkcomité. Tijdens de sfeervolle eindejaarsbijeenkomst afgelo…

Afscheid van het Werkcomité.
Tijdens de sfeervolle eindejaarsbijeenkomst afgelopen vrijdag hebben we als vereniging afscheid genomen van de dames van het Werkcomité. Zij hebben 40 jaar lang allerlei acties voor de vereniging op touw gezet om geld te genereren. Door voorzitter Henk Filipsen werden de dames en hun partner in het zonnetje gezet. Ze ontvingen een diner bon van de Orchidee, een bos bloemen en een daverend applaus van alle aanwezigen. Op de foto v.l.n.r. op de voorste rij: Antje Bos, Willy Bosma, Siny Ekkelboom, Francis Wigbers en Ruud Wigbers. Op de 2 rij v.l.n.r.: Albert Bos, Henk Filipsen en Klaas Bosma.
Source